Kilka słów o Pani Dyrektor:

Z wykształcenia i pasji – nauczyciel dyplomowany z ponad 30’letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w szkole podstawowej. Właściciel Gabinetów Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci i Młodzieży LOGOS, twórczyni licznych programów autorskich. Realizatorka wielu nowatorskich projektów unijnych. Lider ogólnopolskiego projektu „Szkoła Współpracy”. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zawodowo dyrektor: Niepublicznego Żłobka, Przedszkola i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School, dyrektor Przedszkola Radość oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Art-sukces”.

Pani Dyrektor otrzymała w swoim życiu również liczne wyróżnienia m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Kursy i szkolenia:

  • „Profesjonalista prawa pracy”,
  • „Organizacja prozdrowotnego systemu żywienia w szkołach”,
  • „Dyrektor nowoczesnego przedszkola w poszukiwaniu multimedialnych rozwiązań”,
  • „Praktyka stosowania prawa w oświacie”,
  • „Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej”,
  • „Zasady organizacji pracy szkoły” w ramach projektu systemowego
  • „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół za szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”,
  • „Ewaluacja jako narzędzie uczenia się ludzi i rozwoju szkoły / placówki edukacyjnej.