Pytania i odpowiedzi

Czy chcąc zapisać dziecko do Poradni muszę posiadać skierowanie?

Żeby zgłosić dziecko do Poradni nie trzeba posiadać skierowania. Do Poradni zgłaszają dziecko rodzice lub opiekunowie prawni.


Jaki jest czas oczekiwania na konsultację/ diagnozę/ terapię?

To zależy od możliwości organizacyjnych Poradni a także od momentu roku szkolnego, w którym dziecko zostaje zgłoszone. Najwięcej zgłoszeń jest na początku roku szkolnego.  Staramy się aby czas oczekiwania był jak najkrótszy. 


Jak umówić się na wizytę w Poradni?

W celu umówienia się na wizytę w Poradni prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 510 080 753 lub mailowy na adres: koordynator-ppp@artschool.com.pl .


Czy rodzic musi być obecny podczas wizyty u specjalisty?

Do Poradni przyprowadza dziecko rodzic lub opiekun prawny. O obecności rodzica w trakcie badania lub zajęć terapeutycznych decyduje specjalista.


Czy mogę dostać fakturę za odbytą terapię / diagnozę?

Tak, faktury wydajemy na życzenie klientów pod koniec miesiąca.

Jak wygląda diagnoza Integracji Sensorycznej?

Diagnoza Integracji Sensorycznej składa się z kilku części: wywiadu z rodzicem/ opiekunem prawnym, wypełnienia kwestionariuszy przez rodzica , oceny spontanicznej aktywności dziecka i badania za pomocą testów i prób klinicznych. 

Po skończonej diagnozie terapeuta piszę opis, który dostaje rodzic / opiekun prawny.


Jak długo trzeba czekać na opis diagnozy integracji sensorycznej?

Czas oczekiwania na opis diagnozy wynosi minimum 1 tydzień.


Jak należy przygotować dziecko do wizyty w Poradni?
 • Przede wszystkim należy spokojnie wytłumaczyć dziecku cel wizyty w Poradni, nie straszyć go przed pierwszą wizytą i samemu również zachować spokój.
 • Bardzo ważną rzeczą jest to, by dziecko w dniu wizyty było zdrowe, bez gorączki, kataru, kaszlu, itp.  Od ogólnego samopoczucia dziecka zależy wynik testów przeprowadzanych tego dnia. 
 • Dobrze, żeby dziecko w momencie badania nie było głodne i zmęczone. Głód może powodować trudności z koncentracją uwagi i wydolnością intelektualną.
 • Jeśli dziecko przyjmuje stale leki powinno je zażyć tak, jak co dzień. 
 • Jeśli dziecko korzysta z okularów, powinno mieć je mieć w trakcie badania.
 • Jeśli dziecko choruje przewlekle, wskazane jest przedstawienie historii choroby przed badaniem.

Na czym polega terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna do proces długotrwałych oddziaływań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.


Co w przypadku gdy nie mogę przyjść na umówioną wizytę?

W przypadku, jeżeli nie będziecie mogli Państwo przybyć na umówioną w Poradni wizytę, prosimy o przekazanie takiej informacji jak najwcześniej terapeucie prowadzącemu dziecko.


Czy wszystkie zajęcia prowadzone w Poradni są odpłatne?

Nie, przykładem zajęć bezpłatnych dla ich uczestników, finansowanych w całości z dotacji budżetowych gmin, są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia terapeutyczne, mające na celu wspieranie rozwoju dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Można je realizować w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez Zespół Orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Kiedy rodzice powinni skontaktować się z logopedą?

Rodzice powinni skontaktować się z logopedą wówczas, gdy mowa u dziecka długo się nie pojawia, dziecko posiada ubogi zasób słów, gdy zauważą coś niepokojącego w sposobie mówienia ich dziecka.


Zachowanie mojego dziecka niepokoi mnie ale nie mam pewności do którego specjalisty się udać? Z kim mam się skontaktować w celu wyjaśnienia wątpliwości.

W celu wyjaśnienia wątpliwości należy skontaktować się z koordynatorem Poradni pod numerem telefonu 510 080 753 lub adresem e-mail: koordynator-ppp@artschool.com.pl .

Nasze placówki

 • Gabinet I

 • ul. Janowicza 2a

 • Gabinet II

 • ul. Dolna 16
 • Gabinet III

 • ul. Barczewskiego 1

Telefon

 • 510 080 753

GOZINY OTWARCIA

 • po-pt:
  10:00-18:00

E-mail

Logopeda, integracja sensoryczna, psycholog,ortooptyk, pleoptyk, fizjoterapeuta.