Mgr Małgorzata Kołosewicz

Kilka słówo sobie:

Jestem absolwentką studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie, specjalizacje: pedagogika specjalna: resocjalizacja oraz pedagogika opiekuńcza z socjoterapią. Od 2018 roku pracuję jako nauczyciel z dziećmi w wieku przedszkolnym, a od sierpnia tego roku prowadzę terapię pedagogiczną. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, od października tego roku zaczynam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnej edukacji. Prywatnie jestem żoną, mamą wspaniałego synka. Moją pasją są dobre książki i podróże. 

Wykształcenie:

  • Pedagogika specjalna: resocjalizacja. Studia licencjackie.
  • Pedagogika opiekuńcza z sojoterapią. Studia magisterskie.
  • Pedagogika wczesnej edukacji. (w trakcie)