Mgr Magdalena Jędrzejewska

Wykształcenie:

  • Pedagogika specjalna -specjalność: resocjalizacja. Studia licencjackie.
  • Pedagogika specjalna-specjalność: resocjalizacja z penitencjarystyką. Studia magisterskie.
  • Edukacja i terapia ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej. Studia podyplomowe.
  • Integracja sensoryczna. Studia podyplomowe (w trakcie)

Kursy:

  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – kurs I-II stopnia