Agnieszka Wilk

Pedagogika Specjalna – Resocjalizacja – studia licencjackie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –
studia podyplomowe
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji
sensorycznej (w trakcie) – studia podyplomowe