Mgr Karolina Bonisławska-Giezek

Kilka słów o sobie:

Od 2012 r. zajmuję się terapią dzieci i młodzieży. Obecnie głównie z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju, w tym dzieci z Zespołem Aspergera i ze spektrum autyzmu.
Ponadto prowadzę wykłady i warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli z zakresu integracji sensorycznej, rozwoju dziecka, strategii wyciszających możliwych do zastosowania na lekcjach.
Regularnie staram się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności na licznych szkoleniach i konferencjach. Obecnie kończę szkolenie z zakresu Terapii Ręki oraz szkolenie na trenera Treningu Umiejętności Społecznych.
Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych dziewczynek.

Wykształcenie:

 • Fizjoterapia. Olsztyńska Szkoła Wyższa. Studia magisterskie.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia podyplomowe.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu. Studia podyplomowe.
 • Przygotowanie pedagogiczne. Kurs kwalifikacyjny.
 • Technik farmaceutyczny. Szkoła policealna.


Kursy i szkolenia:

 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopień
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
 • Szkolenie „Techniki wyciszające – jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego
  i nadwrażliwego”
 • Szkolenie „Widzenie a uczenie – jak funkcje wzrokowe wpływają na naukę”
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program
  szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard”
 • Kurs bazowy „Terapia Behawioralna w teorii i praktyce”
 • Kurs Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy
 • Kurs Zaburzenia procesów regulacji sensorycznej małych dzieci
 • Warsztaty „Diagnoza procesów integracji sensorycznej”
 • Szkolenie SensiBaby Intro „Wrażliwe niemowlę, a symptomy sensoryczne”
 • Szkolenie Integracja Bilateralna – Program szkolny
 • Kurs Tapingu Rehabilitacyjnego.