Mgr. Daria Szymańska

Kilka słów o sobie:

Odkąd pamiętam moim największym marzeniem była praca z dziećmi, czego potwierdzeniem jest fakt, że w dzieciństwie najczęściej angażowałam swoich przyjaciół i rodzeństwo w zabawy „w szkołę”, gdzie spełniałam się w roli nauczycielki. Moje marzenie z dzieciństwa ostatecznie zaprowadziło mnie do miejsca, w którym znajduję się teraz. Od 7 lat jestem pedagogiem, a uśmiech i sympatia, jaką obdarzają mnie dzieci to najlepsze potwierdzenie wyboru ścieżki zawodowej. Praca umożliwia mi ciągły rozwój osobisty oraz daje możliwości poszerzania umiejętności, kwalifikacji i kompetencji.

Obecnie jestem wychowawcą grupy 6 latków w Przedszkolu ArtSchool i Radość, ponadto objęłam stanowisko koordynatora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej ArtSukces. Dodatkowo jestem Terapeutą Ręki i Stopy, a także Trenerem TUS. Kursy które ukończyłam wykorzystuje w codziennej pracy
z podopiecznymi.

Wykształcenie:

  • Studia I stopnia: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza: Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko– Mazurski w Olsztynie
  • Studia II stopnia: Wczesna Edukacja – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Kursy i szkolenia:

  • „Terapia Ręki i Stopy I i II stopnia
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Wczesne wspomaganie dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty
  • Teczka terapeuty Ręki
  • Terapia ręki – przygotowanie do pisania
  • Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Przemoc w szkole – przyczyny, diagnozowanie, działanie

Uważam, że jestem osobą otwartą, komunikatywną i bardzo pogodną. Swoją pracę wykonuję rzetelnie
i odpowiedzialnie. Mam nadzieję, że funkcja koordynatora poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ArtSukces, którą mam zaszczyt objąć, stanie się płaszczyzną do skutecznego rozwiązywania trudności,
z jakimi borykają się Państwa dzieci, jak również skonkretyzowania, wyszukania i poszerzania ich zainteresowań oraz pasji.