Mgr Dagmara Dworczyk

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Aktualnie jestem również w trakcie studiów magisterskich na kierunku Psychologia. Doświadczenia nabywałam współpracując z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Regularnie poszerzam i doskonale swój warsztat pracy.

Kursy i szkolenia, m.in.:

  • Terapia Ręki I i II stopnia
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • III stopniowy kurs bazowy terapii behawioralnej