Mgr Anna Wangin-Dmyterko

Kilka słów o Ani:

Nauczyciel dyplomowany, założycielka i koordynatorka Integracyjnego Teatru Tańca „Autentyczni My” działającego w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie oraz Teatru „Artschoolowi aktorzy” w Niepublicznej Szkole Podstawowej Art School. Współautorka, reżyser wszystkich powstałych spektakli teatru. Wykładowca w SensArte – Centrum Arteterapii w Warszawie.

Od 14 lat działa w obszarze edukacji specjalnej dzieci i młodzieży w Olsztynie. Jako członek Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce prowadzi warsztaty, realizuje projekty wspomagające rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Dostrzegając diagnozowane problemy i potrzeby osób w spektrum autyzmu autorka innowacyjnych programów m.in: „Działanie twórcze jako forma spędzania czasu wolnego”, „Tu się move. Teatr   w komunikacji”.

Wykształcenie:

 • Pedagogika. Specjalność: pedagogika specjalna. Studia magisterskie.
 • Marketing i zarządzanie w Oświacie.
 • Matematyka. Studia podyplomowe.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Kurs wstępny języka migowego
 • Niekonwencjonalne Techniki Plastyczne Zima i Święta
 • Kurs bukieciarstwa podstawowy
 • Kurs bukieciarstwa zaawansowany
 • „Job Coaching – zadania trenera pracy wspomaganej”
 • Kurs „Scrapbooking i Potpourri”
 • „Masaż dźwiękiem wg metody Petera Hess’a” I, II, III, IV stopień
 • Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji
 • Kurs tańca podstawowego
 • „Specyfika niepełnosprawności w autyzmie”
 • „Wykorzystywanie zasad strukturalizacji w pracy z osobami z autyzmem”
 • „Opieka i pielęgnacja dziecka niepełnosprawnego”
 • „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”
 • „Zastosowanie pomocy Marii Montessorii w indywidualnej pracy z dzieckiem”
 • „Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych przez nauczycieli”
 • „Terapia Behawioralna Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i Upośledzeniem Umysłowym”
 • Diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R
 • „Tańce w kręgu – tańce integracyjne”
 • „Metody aktywizujące w pracy z dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną”
 • „Wpływ zaburzeń procesów przetwarzania sensorycznego na naukę czytania i pisania”.
 • „Poszukiwanie nowych rozwiązań w przygotowaniu uczniów szkół przysposobienia do pracy do wejścia na rynek pracy”.
 • „Podstawowe gesty i symbole komunikacji wspomagającej MAKATON”.
 • Konferencja szkoleniowa „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z autyzmem i zespołem Aspergera”
 • „ Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”.
 • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
 • „Procedury i techniki wygaszania zachowań trudnych u osób z autyzmem”.
 • „Aromaterapia z wykorzystaniem esencji terapeutycznej”.
 • „Komunikacja interpersonalna – jak ze sobą rozmawiać aby się dogadać”.
 • Drama jako metoda skutecznego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolu. Szkolenie e-learningowe.
 • ImproVszkole – nauczanie poprzez doświadczanie artystyczne.
 • Zespół Retta.  Szkolenie  dla opiekunów w żłobku i nauczycieli przedszkola .
 • Masy plastyczne i masy slime.
 • Choreoterapia w pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.
 • Wnioski z lockdownu – 10 zasad zdalnej edukacji.
 • Teatroterapia – budowa spektaklu terapeutycznego.
 • Warsztaty „Witrażowy weekend – zegar”.
 • Warsztaty „Pergamono – kartki wielkanocne”.
 • Warsztat „Szyjemy aniołki i inne maskotki” .
 • Warsztaty „Wykorzystanie form plastycznych do kultywowania tradycji adwentowych i bożonarodzeniowych”.
 • Szkolenie nt. „ Zabawy, zabawki, prezenty – wyczarowane z papieru”.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Warsztatowa „Od sztuki do terapii”.
 • Relaksacja z dźwiękiem gongów i mis tybetańskich”,
 • „Biżu blink. Tworzymy biżuterię”,
 • Program szkoleniowy „Od badania do działania czyli 3P – prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole”
 • „Rozwijanie autonomii i zaradności życiowej osób niepełnosprawnych”.
 • Konferencja „Myślę pozytywnie” . Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Rola i zadania wychowawcy w świetle aktualnego prawa oświatowego.
 • Warsztaty Tańca w kręgu .
 • Warsztaty mydlane. Produkcja mydła naturalnego.
 • Konferencja „Z nastolatkiem w domu i e-szkole. Jak radzić sobie w czasie izolacji?”
 • „Jak teatr i improwizacja rozwija dzieci i młodzież?”
 • „Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem narzędzi TIK”
 • Webinarium online PWN „Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej”
 • Webinarium on-line PWN „Lęk, niepewność, zmiana. Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w czasie pandemii koronawirusa?”
 • Szkolenie „Zaktywizuj ucznia w online”
 • Szkolenie „Jak uczyć dzieci online?”
 •  „Jak chronić wzrok podczas pracy przy komputerze” Szkolenie on-line
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie   z zasobów sieci.
 • Promocja szkoły i placówki oświatowej.
 • Depresja u dzieci i młodzieży. Zadania nauczyciela i wychowawcy.
 • Warsztaty metodą Sito druku – kartki bożonarodzeniowe.
 • Mutyzm wybiórczy.
 • Warsztaty jesienne – tworzenie wianków.